Kunskap & Framtid sätter fokus på demokratin

Den svenska demokratin firar 100 år, något som kommer att uppmärksammas på Kunskap & Framtid både 2020 och 2021.

En väl fungerande demokrati förutsätter goda kunskaper, stort engagemang och aktivt deltagande i demokratin, inte minst bland unga människor. Källkritik och motståndskraft mot desinformation är också viktiga hörnstenar i demokratibygget.

Därför vill vi använda vår plattform som ett verktyg för att både öka kunskapen om demokratin och stärka ungdomars engagemang för demokratiska fri- och rättigheter. Allt för att demokratin ska stå sig stark även i framtiden.

Seminarier om demokrati på Kunskap & Framtid

hela seminarieprogrammet

carl heath

Demokratiska samtalet i en digital tid. Så stärker vi motståndskraften mot desinformation, propaganda och näthat.

demokratin

... är som bra uppkoppling, du saknar den inte förrän den är borta. Ett samtal om demokratin idag och i framtiden.

Möt våra utställare

Varför är det viktigt att uppmärksamma demokratins genombrott i Sverige? Vilka utmaningar möter demokratin idag? Och vilken roll fyller public service i vårt demokratiska samhälle? Passa på att ställa dina frågor under det digitala Kunskap & Framtid.

Kommittén Demokratin 100 år

Kommittén Demokratin 100 år är tillsatt av regeringen för uppmärksamma den svenska demokratins 100-årsjubileum. Under 2018–2021 samordnar och genomför de en rad insatser och aktiviteter över hela landet, bland annat på Kunskap & Framtid.

Under samlingsnamnet Vår demokrati – värd att värna varje dag samlar de myndigheter, regioner, kommuner, organisationer i det civila samhället, företag och alla andra som vill vara med och bidra till att stärka och utveckla demokratin i Sverige och säkra att den står sig stark även de kommande 100 åren.

Möt dem på Kunskap & Framtid

Sveriges Radio

I en värld där allt fler pratar om ”fake news” behövs en trovärdig nyhetsförmedlare som inte drivs av kommersiella intressen – här har Sveriges Radio en viktig roll.

De finns och rör sig över hela landet och runtom i världen för att kunna samtala med människor och fånga fler röster och perspektiv.

Läs mer om deras demokratiska uppdrag
Möt dem på Kunskap & Framtid

Diskutera källkritik i klassrummet med hjälp av Nyhetsmaskinen

Nyhetsmaskinen är ett pedagogiskt verktyg för att uppmärksamma och diskutera vikten av källkritik i vardagen. Det är uppbyggt som ett spel, och är tänkt som ett stöd för dig som undervisar i skolan. I spelet får eleverna prova på att arbeta som journalister och göra egna faktagranskningar. Det finns också en kort handledning för dig som är lärare.