Digitalt baspaket

Välkommen att medverka 18-19 november 2020!

Välkommen att medverka 18-19 november 2020!

Vi erbjuder ett digitalt baspaket i en virtuell plattform. I baspaketet ingår:

  • En virtuell utställarplats. Ett eget digitalt ”rum” med produktpresentationer och länkar för besökarna.
  • Möjlighet att lägga upp en informationsfilm om sitt utbud.
  • Två chattkanaler för samtal med besökare. Samtalen sker via Teams, enskilt eller i mindre grupp.
  • Två tider i programmet med förinspelade seminarier (en seminarietid per dag). Seminarierna kommer att vara schemalagda och högst 15 minuter långa.
  • En öppen chatt kopplad till seminariet. Chatten är öppen för alla som registrerat sig till mötesplatsen och deltagit på föreläsningen.

 

Pris: 15 000 kr, exkl.moms.

Ni som sedan tidigare bokat monter på Kunskap & Framtids fysiska mässa får tillgodogöra er den debiterade grundavgiften. Ni betalar därför endast 10 000 SEK, exkl. moms.

Extra exponering – gör den digitala montern större
Önskar ni hålla fler föredrag/seminarier kan ni enkelt boka in fler kanaler:

  • Ytterligare förinspelat seminarium om 15 minuter inklusive öppen chatt: 2 000 SEK.
  • Extra Teamslänk för enskilt samtal eller mindre grupp, i stället för en öppen chatt: 2 000 SEK.

 

Obs att allt schemaläggs för att göra det lättare för besökaren och för er utställare att planera er tid.