Kunskap & Framtid är tillbaka 2022

Kunskap & Framtid kommer inte att genomföras 2021. Mässan är i stället tillbaka den 24–26 november 2022.

Detta gäller för er som bokat monter

• Alternativ 1: Överför er bokning till Kunskap & Framtid 2022
Ni behåller den monteryta och placering ni har bokat inför mässan 2021.

• Alternativ 2: Avboka ert deltagande
Om ni inte önskar vara med på Kunskap & Framtid 2022 kommer ni att återbetalas inbetalt belopp, med undantag för grundavgiften om 5 000 kr.

Vad behöver ni göra nu?

Maila oss och meddela om ni väljer alternativ 1 eller 2. Vi behöver ha ert svar senast den 30 september.

Gunilla Selse, [email protected], 031-708 80 01
Maria Wimnell, [email protected], 031-750 89 01

Vi vill tacka alla utställare för en god och transparent dialog längs vägen, och ser fram emot att fortsätta utveckla Västsveriges största jobb- och utbildningsmässa tillsammans med er.