Hjälp eleverna att bli redo för nästa steg i livet

På Kunskap & Framtid får dina elever kunskap, inspiration och möjlighet till personliga samtal med utbildningsarrangörer, branscher och företag.

Att sluta gymnasiet är för de flesta elever ett stort steg och många känner sig osäkra inför alla val de ställs inför. Målsättningen med mässan Kunskap & Framtid är att visa upp alla de möjligheter som finns till eftergymnasiala utbildningar samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv. Här får era elever möjligheten att personligen träffa studenter och personal från högskolor och universitet, vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, folkhögskolor, utländska skolor, arbetsgivarorganisationer, fackförbund, företag, myndigheter med flera.

På Kunskap & Framtid får eleverna svar på sina frågor om jobb, arbetsmarknad, studier, studieekonomi, studera som vuxen, utlandsstudier och karriärplanering. Välkommen den 21-23 november!

Här hittar du presentationsmaterial för eleverna som du kan använda för att berätta om mässan>>

För lärare För rektorer och SYV

Varför ska din skola besöka Kunskap & Framtid?

  • Ett tids- och kostnadseffektivt sätt för er som skola att hjälpa dem att besvara frågorna på vad som händer efter gymnasiet
  • Ni kommer inte att ångra besöket – 99% av våra besökare rekommenderar andra att besöka mässan
  • Besöket är helt kostnadsfritt för gymnasieelever. Det som krävs är en föranmälan från lärare, skolans rektor, eller studie- och yrkesvägledare.
  • För många elever har det visat sig värdefullt att få besöka mässan under skoltid och många skolor har även valt att göra besöket på mässan obligatoriskt.

Boka kostnadsfria biljetter till dina elever

Gruppbiljetter för elever årskurs 1-4, kan bokas av lärare/SYV. OBS! 55 biljetter kan bokas per gång, behöver ni fler så gör en bokning till.
OBS! Biljetten är personlig, kopiera EJ.

Biljetten är en flerdagarsbiljett; giltig för återbesök vid uppvisande av biljett!

Vill du ha mer information?

Prenumerera på Kunskap & Framtids nyhetsbrev!

Anmälan