Varför ska dina elever besöka Kunskap & Framtid?

Att sluta gymnasiet är för de flesta elever ett stort steg och många känner sig osäkra inför alla val de ställs inför. Målsättningen med mässan Kunskap & Framtid är att visa upp alla de möjligheter som finns till eftergymnasiala utbildningar samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

Att sluta gymnasiet är för de flesta elever ett stort steg och många känner sig osäkra inför alla val de ställs inför. Målsättningen med mässan Kunskap & Framtid är att visa upp alla de möjligheter som finns till eftergymnasiala utbildningar samt kopplingen mellan utbildning och arbetsliv.

Här får eleverna möjlighet att personligen träffa studenter och personal från högskolor och universitet, vuxenutbildningar, yrkeshögskolor, folkhögskolor, utländska skolor, arbetsgivarorganisationer, fackförbund, företag, myndigheter med flera.

På Kunskap & Framtid får eleverna svar på sina frågor om jobb, arbetsmarknad, studier, studieekonomi, studera som vuxen, utlandsstudier och karriärplanering.

Boka kostnadsfria biljetter till dina elever

    • Gruppbiljetter för elever årskurs 1-4, kan bokas av lärare/SYV. OBS! 55 biljetter kan bokas per gång, behöver ni fler så gör en bokning till. OBS! Biljetten är personlig, kopiera EJ.
    • Biljetten är en flerdagarsbiljett; giltig för återbesök vid uppvisande av biljett!

 

Får du inte vår information?

Fyll i dina adressuppgifter via den här länken så kommer du få ta del av både digital och postal information angående Kunskap & Framtid.