Vill du jobba med samhällsskydd?

På mässan får du svar på allt du vill veta! Här kan du till exempel fråga Försvarsmakten om mönstring, prata med Polisen om polisyrket eller fråga MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, vad de erbjuder för jobb. Besök Försvarsmaktens, Polisens eller MSB:s monter om du är nyfiken på att veta mer. Andra aktörer som finns på plats är Räddningstjänsten, Kriminalvården och Securitas.

Försvarsmakten

Försvarsmakten finns på plats för dig som är nyfiken på vad mönstring, värnplikten eller GMU innebär. På deras föreläsning får du reda på hur processen går till för dig som blivit kallad för att göra tester eller information till dig som vill söka frivilligt till Försvarsmaktens utbildningar. Kom och lyssna!

Polisen

Är det polisyrket som lockar dig finns Polisen på mässan och svarar på alla dina frågor. Kom förbi och ta reda på vad polisyrket kan innebära för dig i vår monter och lyssna till vår föreläsning!

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Vill du jobba med att förebygga och hantera olyckor och kriser kanske ett jobb på MSB kan vara något! På MSB jobbar du tillsammans med kommuner, landsting, andra myndigheter och organisationer för att ge stöd och lärdomar till samhället. De finns på plats för dig som vill veta mer.