Emelie Sandberg

Emelie Sandberg är sjuksköterska och studerar till barnmorska. 2019-2020 tillbringade hon sju månader i Sierra Leone på uppdrag av Läkare utan gränser.

torsdag
Sjuksköterska på uppdrag i Sierra Leone