Diskutera källkritik i klassrummet med hjälp av Nyhetsmaskinen

Nyhetsmaskinen är ett pedagogiskt verktyg för att uppmärksamma och diskutera vikten av källkritik i vardagen. Det är uppbyggt som ett spel, och är tänkt som ett stöd för dig som undervisar i skolan.

I spelet tar eleverna rollen som medarbetare på en nyhetssajt, som får i uppdrag av sin chefredaktör att publicera nyheter som kan få stor spridning. Det är sedan elevernas uppdrag att faktagranska uppgifterna och välja en vinkel för hur de bäst förmedlar nyheten.

För att enklare komma igång med ett gemensamt spel finns också en kort handledning för dig som är lärare.

testa spelet

Bakom Nyhetsmaskinen står kommittén Demokratin 100 år, som är tillsatt av regeringen för uppmärksamma den svenska demokratins 100-årsjubileum. Under 2018–2021 samordnar och genomför de en rad insatser och aktiviteter över hela landet, bland annat på Kunskap & Framtid.

Läs mer om kommittén och deras arbete: www.vardemokrati.se.