Exponeringsmöjligheter

Ökad synlighet på Kunskap & Framtid

Genom att synas i våra kanaler får ni unika möjligheter att nå ut och engagera både nya och befintliga kunder före, under och efter mässan. Vi erbjuder många olika exponeringsalternativ, både fysiska och digitala, som skräddarsys för att ert varumärke ska framstå tydligt och sticka ut i bruset under mässan.

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:
Eva Enoch, Försäljningsansvarig, +46 31-708 85 05, [email protected] 
Maria Wimnell, Affärsansvarig, +46 31 750 89 01, [email protected]