Exponeringsmöjligheter

Boka ert deltagande och riktade marknadsaktiviteter

Som sponsor, partner eller utställare får ditt varumärke exponering i våra riktade marknadsaktiviteter både inför, under och efter arrangemanget. Du och ditt företag når beslutsfattarna i branschen via mässans kampanj i form av utskick, annonser, PR och givetvis digitala kanaler. Det finns många möjligheter till aktivering och exponering i samband med Kunskap & Framtid. Varmt välkommen att kontakta oss för mer information!

Annonsunderlag skickas till: [email protected]

För mer information, kontakta:
Försäljningsansvarig Gunilla Selse, +46 31 708 80 01, [email protected] 
Affärsansvarig Maria Wimnell, +46 31 750 89 01, [email protected]