Utställarföreläsningar / Exhibitor seminars 2024

Som utställare på Kunskap & Framtid har du möjlighet att boka föreläsningar i någon av våra föreläsningssalar, som ligger i direkt anslutning till mässgolvet. Varje föreläsningstid är 20 minuter.

Kostnad: 3 700 kr per tillfälle.
Deadline för anmälan: 30 augusti.

Ange nedan hur många föreläsningar du vill boka och eventuella önskemål om dag och tid.

As an exhibitor at the Student & Knowledge Fair you have the opportunity to book seminars in one of our seminar rooms, located just off the exhibition floor. Each seminar is 20 minutes.

Price: SEK 3 700 per session.
Deadline to book seminar: August 30st.

Please enter below how many seminars you wish to book, and if you have any requests regarding day or time.