Scener

Vill du ut i arbetslivet eller vill du bara bli inspirerad till framtida möjligheter? Våra scener och områden riktar in sig på den framtiden som just du är intresserad av.

Inspirationsscenen

Syftet med mässan är att inspirera, vägleda och väcka nyfikenhet hos dig som besökare. Ett besök på Inspirationsscenen kan få dig att tänka i helt nya banor. Kanske upptäcker du yrken eller utbildningar som du inte visste fanns.

Yrkesscenen

Yrkesscenen ger plats åt yrkesverksamma från vitt skilda branscher. Lyssna till Sjuksköterskan Emelie Sandberg som tillbringade sju månader i Sierra Leone, lär dig om brandmansyrket inom räddningstjänsten eller bli inspirerad av personer som valt ett liv till sjöss.