Tävlingsregler

Tävlingen är öppen för alla som går på gymnasiet eller söker jobb eller utbildning och som svarar på enkäten som länkas till nedan.

Tre vinnare väljs ut från de som svarat rätt på tävlingsfrågan i enkäten, där även svaren på de andra frågorna väger in beroende på hur mycket underlag juryn anser att vi har fått för innehållsutveckling. Priset är ett presentkort på vald butik, värde 300 kr.

Juryn består av projektteamet bakom Kunskap & Framtid 2023.

Tävlingen är öppen och stängs 1 maj. Vinnaren meddelas per email senast den 15 maj.

Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

Till enkäten